De Proeftuin Anders Beter onderzoekt in een serie video’s de zorguitdagingen van de toekomst.

Floris de Bok

Dit toont aan dat goede informatie en een onderbouwde keuze meer recht doet dan de hoeveelheid diagnostiek. Uitgaan van de patiënt en de kwaliteit, dan volgt zuinig vanzelf

Floris de BokProgrammaleider Hoogste kwaliteit van zorg Huis voor de Zorg
Hans Berkers

Zinnig en zuinig is goed voor iedereen, zeker voor de patiënt! In de keten doen we niets dubbel. Alleen vervolgonderzoeken als dat echt nodig is

Hans BerkersDirecteur Transmurale Zorg Zuyderland
Lilo Crasborn

Zorgprofessionals ondersteunen door zinnig en zuinig werken te integreren in hun dagelijkse werkprocessen in de spreekkamer, dat werkt!

Lilo CrasbornAlgemeen coördinator MCC Omnes
Paul Paques

Actief gegevens en informatie uitwisselen tussen zorgprofessionals verbetert behandeling en spaart kosten

Paul PaquesApotheker Samenwerkende Apotheken Maasland
Mark Perquin

Zinnig en zuinig is een must om de zorg in Nederland betaalbaar te houden

Mark PerquinMedisch bestuurder Meditta
Joël Gijzen

Meer is vaak niet beter, dat is wat ons betreft het uitgangspunt van effectieve zorg, ook in de behandelondersteunende diagnostiek. Uitdaging is om daarbij het kaf van het koren te scheiden, en daarvoor is een deskundige en betrouwbare ‘reflectant’ noodzakelijk. Mooi voorbeeld van ‘teamknowledge’ in de zorg!

Joël GijzenDirecteur Zorg CZ