Het patiëntgerichte gesprek

Op 9 maart 2016 bespraken zorgvragers (vertegenwoordigers), zorgverleners, beleidsmakers en zorgverzekeraar het voorstel tot het voeren van het ‘patiëntgerichte gesprek’.

Dit gesprek, waarbij zorgverlener én patiënt aan zet zijn, behelst een viertal onderdelen:

  • 2 minuten luisteren door de zorgverlener meer tijd voor patiënten om hun verhaal te kunnen doen zonder interveniëren en sturing van de zorgverlener kan bijdragen aan een betere patiënt-zorgverlener relatie, informatie voor de zorgverlener en gezamenlijke besluitvorming
  • Mogelijkheid tot opnemen van het gesprek door de patiënt dit leidt tot beter begrip en onthouden van de verkregen informatie en tot meer betrokkenheid van patiënten. Ze hebben de mogelijkheid tot het stellen van kritische vragen en beslissen mee over behandelopties. Daarnaast kunnen audio-opnamen gebruikt worden voor het delen van informatie met naasten. Minister Schippers vroeg onlangs aandacht voor de mogelijkheid het gesprek met je arts op te kunnen nemen en de NPCF gaf hierop reactie door dit vooral in goede samenspraak met die arts te doen
  • Inzet van de 3 goede vragen door de patiënt 1. Wat zijn mijn mogelijkheden? 2. Wat zijn de voor- en nadelen van deze mogelijkheden? 3. Wat betekent dat voor mijn situatie? Het gebruik van de 3 goede vragen leidt tot bewustheid bij patiënten over de eigen rol in keuzes en meer betrokkenheid in het besluitvormingsproces. Verder geven zorgverleners betere informatie over behandelopties met de voor- en nadelen
  • Inzet van de teach-backmethode door de zorgverlener de zorgverlener gaat middels een aantal stappen eenvoudig na of de patiënt begrijpt wat hem zojuist verteld is. Patiënten leggen in hun eigen woorden uit, wat ze moeten weten of doen. Zo wordt vrij snel duidelijk of extra uitleg nodig is. Deze interventie leidt tot beter geïnformeerde patiënten, beter zelfmanagement in de thuissituatie en minder kans op gezondheidsschade

Hoe we verder gaan

De stuurgroep van Anders Beter heeft besloten dat het onderwerp verder uitgewerkt kan worden. Dit mede door het feit dat op 9 maart mensen aangaven het de moeite waard te vinden, met uiteraard een aantal mitsen en maren. Daarom wordt momenteel een bijeenkomst gepland met de mensen die hebben aangegeven interesse te hebben, waarna een projectgroep wordt gevormd. Belangrijk is het om de slag richting de organisaties te maken en vooral ook oog te hebben voor de initiatieven en projecten die al lopen. Ook moet goed gekeken worden hoe op een effectieve en efficiënte manier de resultaten worden gemeten. We willen immers weten of ingezette interventies daadwerkelijk effect hebben!