Substitutie

Carrousel Orthopedie leerzame bijscholing

Binnen de Westelijke Mijnstreek willen we met diverse initiatieven de juiste zorg, op de juiste plek, met de juiste expertise realiseren.

Zo heeft er in de periode september tot en met november 2016 een pilot Carrousel Orthopedie plaatsgevonden. Een groepje huisartsen vormt samen een nascholingsgroepje rondom het thema Orthopedie. De huisartsen bespraken samen met een orthopeed en in aanwezigheid van patiënten concrete zorgvragen.

Alle deelnemende huisartsen zijn het unaniem eens dat het een leerzame vorm van bijscholing is, zeker ook geschikt voor andere specialismen. Men vond de pilot medisch inhoudelijk goed, nuttig, genoeg diepgang, voldoende ruimte en patiënten om de leerdoelen te bereiken. Uitkomsten laten zien dat deze nascholingsvorm een bijdrage kan leveren aan het streven om de juiste zorg op de juiste plek met de juiste expertise te kunnen evenaren. MCC Omnes als partner en implementatiemotor binnen de Westelijke Mijnstreek bekijkt hoe een vervolg te geven aan dit initiatief.