De 10 uitgangspunten van Proeftuin Anders Beter

De zorgsector is volop in beweging. Zorgaanbieders worden uitgedaagd om betere zorg te leveren voor een betere prijs. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Het ombuigen van de stijgende kosten is nodig om de beste zorg ook in de toekomst te kunnen leveren. Dit gaat niet vanzelf. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en patiëntenorganisaties moeten zich hier samen voor inzetten. Dat geldt zeker voor de Westelijke Mijnstreek, met circa 150.000 inwoners. Deze regio kampt sinds tien à vijftien jaar met dalende inwonersaantallen en sterke vergrijzing. Dit leidt tot een stijgende zorgvraag van mensen met een of meerdere chronische aandoeningen, steeds meer krapte op de arbeidsmarkt en oplopende zorguitgaven. In de Westelijke Mijnstreek zijn tien uitgangspunten geformuleerd om de gewenste zorg van hoge kwaliteit te bereiken.

 • Uitgangspunt 1

  Een betere gezondheid en kwaliteit tegen lagere kosten, waardoor minder extra kosten ontstaan in een regio waarin sprake is van vergrijzing.

 • Uitgangspunt 2

  Het maken van afspraken tussen zorgaanbieders over specifieke zorggebieden, waarbij een deel van de besparingen (‘shared savings’) ingezet wordt voor verzekerden, zorgaanbieders en zorgverzekeraar.

 • Uitgangspunt 3

  De juiste zorg op de juiste plek, waarbij het denken vanuit de eigen positie in de (zorg)keten (verder) wordt losgelaten.

 • Uitgangspunt 4

  De rol en verantwoordelijkheid van de patiënt bij zijn eigen gezondheid spelen een grote rol bij beslissingen die genomen worden.

 • Uitgangspunt 5

  Op korte termijn worden makkelijk te realiseren verbeteringen (quick wins) gedaan, zodat ambitieuze lange termijn wensen mogelijk kunnen worden.

 • Uitgangspunt 6

  De huisarts is de spil in de zorg en vervult een sterke keuze-, gids- en zeeffunctie.

 • Uitgangspunt 7

  De medisch specialist is er voor specialistische zorg.

 • Uitgangspunt 8

  Meten is weten.

 • Uitgangspunt 9

  Verbeteringen worden gerealiseerd op regioniveau.

 • Uitgangspunt 10

  De praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist hebben een centrale rol in de continuïteit van de zorg.

In de Westelijke Mijnstreek zijn de laatste jaren al verschillende goede initiatieven tussen de eerste en de tweede lijn in gang gezet. Mede daardoor is er sprake van een goede relatie en afstemming tussen huisartsen en specialisten. In Anders Beter werken Zuyderland Medisch Centrum, huisartsenorganisatie Meditta, MCC Omnes, Samenwerkende Apothekers Maasland, patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar CZ samen om de volgende stap te zetten naar toekomstbestendige zorg. Het behalen van een 10 voor patiëntgerichtheid in de regio staat hierin centraal.