Video #3

Zinnig en Zuinig: Diagnostiek en artrose

In deze video laten we zien wat Zinnig en Zuinig is: het creëren van kostenbewustzijn bij zorgverleners en zorgvragers. Huisartsen krijgen nascholing en maken samen met specialisten gebruik van een digitaal informatiesysteem.

Huisarts en directeur van MCC Omnes Paul Bergmans en directeur van Huis voor de Zorg Jo Maes gaan met elkaar in gesprek over hoe nascholing voor kostenbewustzijn bij zorgverleners kan zorgen. Ook wordt duidelijk wat het voordeel hiervan voor de patiënt is.

Het artroseproject is een goed voorbeeld van Zinnig en Zuinig. Levert een foto de informatie op die nodig is om vast te stellen of een patiënt artrose heeft?

Reacties op de video

Floris de Bok

Dit toont aan dat goede informatie en een onderbouwde keuze meer recht doet dan de hoeveelheid diagnostiek. Uitgaan van de patiënt en de kwaliteit, dan volgt zuinig vanzelf

Floris de BokProgrammaleider Hoogste kwaliteit van zorg Huis voor de Zorg
Hans Berkers

Zinnig en zuinig is goed voor iedereen, zeker voor de patiënt! In de keten doen we niets dubbel. Alleen vervolgonderzoeken als dat echt nodig is

Hans BerkersDirecteur Transmurale Zorg Zuyderland
Lilo Crasborn

Zorgprofessionals ondersteunen door zinnig en zuinig werken te integreren in hun dagelijkse werkprocessen in de spreekkamer, dat werkt!

Lilo CrasbornAlgemeen coördinator MCC Omnes
Paul Paques

Actief gegevens en informatie uitwisselen tussen zorgprofessionals verbetert behandeling en spaart kosten

Paul PaquesApotheker Samenwerkende Apotheken Maasland
Mark Perquin

Zinnig en zuinig is een must om de zorg in Nederland betaalbaar te houden

Mark PerquinMedisch bestuurder Meditta
Joël Gijzen

Meer is vaak niet beter, dat is wat ons betreft het uitgangspunt van effectieve zorg, ook in de behandelondersteunende diagnostiek. Uitdaging is om daarbij het kaf van het koren te scheiden, en daarvoor is een deskundige en betrouwbare ‘reflectant’ noodzakelijk. Mooi voorbeeld van ‘teamknowledge’ in de zorg!

Joël GijzenDirecteur Zorg CZ

Video #2

Samenwerken: Integratie van HAP en SEH

In deze video gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: Hoe kun je er als regio voor zorgen dat spoedzorg op de juiste plaats wordt geleverd, waarbij de kwaliteit gehandhaafd blijft en de samenwerking tussen huisarts en specialist goed verloopt?

Orthopedisch chirurg Nanne Kort en huisarts Hanny Arets gaan met elkaar in gesprek over hoe spoedzorg op zo’n manier geregeld kan worden dat de patiënt, huisarts, specialist en zorgverzekeraar tevreden is over kwaliteit, capaciteit en het kostenplaatje.

De integratie van de huisartsenpost (HAP) en spoedeisende hulp (SEH) was hiervoor nodig. Ze lichten toe dat het vinden van de gemene deler ‘goede patiëntenzorg’ belangrijk was om tot integratie te komen. De integratie van de HAP en SEH is een inspirerend voorbeeld voor Anders Beter.

Reacties op de video

Jo Maes

Anders Beter zet bij de integratie van de HAP en SEH in op maatwerk, de natuurlijke plek voor slim samenwerken. Maatwerk houdt de kosten van de zorg het laagst

Jo MaesDirecteur Huis voor de Zorg
Wiro Gruisen

Door het patiëntbelang voorop te stellen en als gezamenlijk belang te beschouwen, is het mogelijk om deeltaken en deelbelangen te overstijgen. Organisatorische en financiële knelpunten blijken dan oplosbaar te zijn

Wiro Gruisen Manager Regioregie CZ
Leon op ’t Hoog

Als professionals vertrekken vanuit het perspectief kwaliteit van zorg voor de patIënt, dan komt succesvolle samenwerking tot stand. Daarmee verbeteren we samen de zorg voor onze patiënten in de regio

Leon op ’t HoogRVE-manager Kwaliteit, Veiligheid en Bedrijfsvoering, Zuyderland Medisch Centrum
Lilo Crasborn

Als zorgprofessionals samen gaan zitten rondom het vraagstuk hoe het samen beter kan, dan levert dat mooie resultaten op die de zorg beter maken

Lilo CrasbornAlgemeen coördinator MCC Omnes
Mark Perquin

Patiëntenzorg wordt steeds meer een kwestie van samenwerken. De nieuwe spoedpost is hier een voorbeeld van. Het is weer een stap vooruit om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te regelen

Mark PerquinMedisch bestuurder Meditta
Paul Paques

De integratie van de HAP en SEH toont een leerpunt voor Anders Beter: constructief samenwerken tussen ketenpartners
start met analyseren en uitpraten van problemen en pijnpunten. Uiteindelijk creëert het meerwaarde

Paul PaquesApotheker Samenwerkende Apotheken Maasland

Video #1

Patiëntgerichtheid: Participeren kun je leren

In deze video gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: Hoe kan een zorgprofessional patiëntgericht te werk gaan en wat verwacht een patiënt van een arts?

Else de Bont was kinderfysiotherapeut totdat zij twintig jaar geleden door een ongeluk gebruiker van zorg werd. Ze geeft aan wat dit met haar deed en hoe ze heeft geleerd om haar wensen kenbaar te maken. Internist-endocrinoloog Pickwell legt uit dat het belangrijk is dat een patiënt ‘meedoet’ en eigen beslissingen neemt.

Reacties op de video

Jo Maes

In Anders Beter doen we als vertegenwoordigers van de gewone mensen vanaf dag één mee aan de opzet van betere zorg die ook nog goedkoper wordt.

Jo MaesDirecteur Huis voor de Zorg
Rob Raaijmakers

Luisteren naar de patiënt verbetert het inkoopbeleid. Door de stem van de patiënt structureel te betrekken in ons inkoopbeleid, werken we aan een 10 voor patiëntgerichte zorg.

Rob Raaijmakers Manager Patiëntenparticipatie CZ
Leon op ’t Hoog

Samen beslissen patiënt en arts wat de beste zorg is. Dat vraagt actief en kritisch luisteren naar elkaar, de mogelijkheden en effecten van behandelingen doornemen en samen keuzes maken.

Leon op ’t HoogRVE-manager Kwaliteit, Veiligheid en Bedrijfsvoering, Zuyderland Medisch Centrum
Lilo Crasborn

Het leveren van betrouwbare informatie en ondersteuning voor de facilitering van het gesprek tussen zorgverlener en patiënt zijn nodig om samen tot de best mogelijke afwegingen te komen.

Lilo CrasbornAlgemeen coördinator MCC Omnes
Jos Cober

Van patiënten wordt in de toekomst verwacht dat ze steeds meer zelf de regie over hun gezondheid nemen. Meditta is een van de voorlopers in Nederland om patiënten hierbij te ondersteunen en te begeleiden.

Jos CoberAlgemeen bestuurder Meditta
Paul Paques

Patiëntgerichtheid gaat om meer dan het toepassen van professionele vaardigheden, gesprekstechnieken of randvoorwaarden: het is de ultieme legitimatie van zorg verlenen.

Paul PaquesApotheker Samenwerkende Apotheken Maasland