- 01 november 2017 -


Proeftuin Anders Beter heeft Positieve Gezondheid natuurlijk hoog op de agenda staan en draagt dit initiatief mede daarom een warm hart toe. 

Tijdens deze Eerste Limburgse week van de Positieve Gezondheid 2-10 november 2017 staan diverse activiteiten, bijeenkomsten, events en dialogen gepland over Positieve Gezondheid.
Machteld Huber introduceerde het concept Positieve Gezondheid als: “Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”. Zoals u wellicht weet, is 22 september het Actiecentrum Limburg Positief Gezond geopend, https://limburgpositiefgezond.nl/. Voor een activiteitenoverzicht, zie de weekkalender op https://limburgpositiefgezond.nl/week-van-de-positieve-gezondheid/

Enkele hoogtepunten van de week:

Donderdag, 2 november Start Week van de Positieve Gezondheid. Opening van deze week: symposium Positieve Gezondheid en IK Positief gezond: http://ap.lc/FM1Ta.

Maandag, 6 november Inspiratiesessies Positieve Gezondheid. In deze week starten ook de vrij toegankelijke inspiratiesessies van het Actiecentrum, die iedere maandag plaatsvinden. De eerste maandag in Zuid-Limburg, de tweede maandag in Midden-Limburg en de derde in Noord-Limburg. Het thema is per maand hetzelfde en wordt regionaal ingekleurd. De startbijeenkomst van deze inspiratiesessies is een kick off bijeenkomst Positieve Gezondheid door Machteld Huber. Meer informatie: https://limburgpositiefgezond.nl/inspiratiesessie/.

Dinsdag, 7 november Positief Gezonde lunch. Op deze dag kunt u zelf als organisatie ook aandacht besteden aan het gedachtegoed van Positieve Gezondheid door mee te doe met de Positief Gezonde lunch binnen uw eigen organisatie te organiseren.