Anderhalvelijnszorg krijgt boost in de Westelijke Mijnstreek

- 02 maart 2018 -

Anderhalvelijnszorg is een belangrijk speerpunt binnen Anders Beter. Deze zorg is met het Anders Beter Centrum (AB Centrum) sterk op de kaart gezet. Recent zijn twee nieuwe onderdelen aan het Centrum toegevoegd om de zorg zo zinnig en zuinig mogelijk in te richten voor de patiënt.

De twee onderdelen die recent zijn toegevoegd zijn ‘spreekuur orthopedie voor schouderklachten’ en ‘gynaecologie horizontaal verwijzen’. Twee onderdelen die een waardevolle aanwinst zijn voor de patiënten in de Westelijke Mijnstreek. De onderdelen zijn het resultaat van een projectmatige voorbereiding door alle partijen van Anders Beter: Meditta, MCC Omnes, Zuyderland M.C., Huis voor de Zorg, Samenwerkende Apotheken Maasland en CZ.

Spreekuur orthopedie voor schouderklachten
Vanaf nu kunnen alle huisartsen van de Westelijke Mijnstreek hun patiënten met schouderklachten doorverwijzen naar het ‘Spreekuur orthopedie voor schouderklachten’ van het AB centrum. Hier krijgt de patiënt advies op maat van de kaderhuisarts bewegingsapparaat, orthopeed en fysiotherapeut tijdens een one-stop-visit. Indien nodig wordt de patiënt direct behandeld door de orthopeed of kaderhuisarts. Dankzij deze aanpak hoeft de patiënt niet naar het ziekenhuis en worden duurdere behandelingen of verdere onderzoeken voorkomen.

Op dit moment worden jaarlijks zo’n 4600 patiënten met schouder- en knieklachten doorverwezen naar Zuyderland M.C. locatie Sittard-Geleen. Naar verwachting zal een groot deel van deze patiëntgroep naar tevredenheid bij het AB centrum terecht kunnen.

Gynaecologie horizontaal verwijzen.
Huisartsen van de Westelijke Mijnstreek kunnen vanaf nu ook patiënten voor de plaatsing van een spiraaltje verwijzen naar de kaderhuisarts urogynaecologie. Dit is mogelijk dankzij het onderdeel ‘gynaecologie horizontaal verwijzen’. Patiënten hoeven hiervoor dus niet naar het ziekenhuis, waardoor bespaard wordt op 2e lijns kosten. De plaatsing van het spiraaltje wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zonder dat de patiënt eigen risico betaalt. Het spiraaltje betaalt de patiënt zelf. Deze wordt – afhankelijk van de aanvullende verzekering van de patiënt – vergoed door de zorgverzekeraar. Jaarlijks worden zo’n 675 spiraaltjes geplaatst in het Zuyderland M.C. locatie Sittard-Geleen. Naar verwachting zullen deze patiënten nu dus terecht kunnen bij het AB centrum en niet meer naar het ziekenhuis hoeven.

Bijdragen aan betere zorg en gezondheid tegen minder kosten
Het Anders Beter Centrum en alle zorgonderdelen daarvan zijn het resultaat van samenwerkingsinitiatief Anders Beter. Binnen Anders Beter pakken Meditta, MCC Omnes, Zuyderland M. C., Huis voor de Zorg, Samenwerkende Apotheken Maasland en CZ samen de handschoen op om een toekomstbestendige integrale populatie gebonden aanpak te ontwikkelen in en voor de Westelijke Mijnstreek. Een aanpak die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en de groei van de zorgkosten beperkt.