Burgerkracht pijler

onder Anders Beter

- 29 juni 2017 -


In Anders Beter zitten burgers, zorgverzekeraar en zorgaanbieders aan één tafel. Samen zoeken ze uit hoe de zorg in de regio Westelijke Mijnstreek beter en beter betaalbaar kan worden. Waar is sprake van overlap of verspilling in de zorg, wat kan slimmer?

Het Huis van de Zorg is vanuit en met de burgers bij Anders Beter betrokken, praat en beslist mee op bestuurlijk niveau en participeert in de projecten van Anders Beter. Wij – de burgers – willen volgens Jo Maes, directeur van Huis voor de Zorg, allemaal voor onszelf en onze naasten de beste gezondheidszorg die er is. Maar wij willen er ook echt niet meer voor betalen dan nodig is. Om de zorg beter en betaalbaar te maken moeten we volgens Jo Maes met burgers praten, zowel in als buiten de spreekkamer. De achterban wordt niet meer alleen gezien als kwetsbaar en zorgbehoeftig, maar als sterke burgers, die veel meer rollen vervullen dan die van patiënt.

Burgerkracht gaat uit van wat mensen wel in plaats van niet kunnen. Positieve Gezondheid noemt Jo daarom een geschenk uit de hemel. De brede kijk op gezondheid geeft de mogelijkheid om ook verbinding te leggen met gemeenten en werkgevers. Met initiatieven als het project WeHelpen en het project Patiëntgerichtheid maakt Anders Beter concreet werk van burgerkracht.