- 09 november 2018 -

Regioverkenning leidt tot waardevolle inzichten

Begin dit jaar is er vanuit Anders Beter de opdracht aan Robuust gegeven voor een regioverkenning voor de Westelijke Mijnstreek. Met waardevolle informatie als beoogd resultaat over de huidige gezondheidssituatie in de regio ten opzichte van de rest van Nederland. Robuuster Marieke Cloosterman, programmamanager van Anders Beter: “De regioverkenning  schept een goed beeld van de situatie in de regio en van de brandhaarden die er zijn. Daarmee kunnen we gerichter focus aanbrengen in de keuze, aanpak en samenwerking binnen nieuwe en bestaande projecten en activiteiten.”

“De verkenning is de eerste gerichte actie om de complete regio in kaart te brengen. Bij alle partijen van Anders Beter was er behoefte aan een foto van de regio: hoe staan we ervoor? Richten we ons nog steeds op de belangrijkste knelpunten en behalen we nu echt onze doelstellingen?
De regioverkenning laat veel indicatoren zien, zoals vergrijzing, sociaal-economische status (SES), de meest voorkomende chronische ziekten en de mate van opeenstapelende zorg en sociale problematiek op wijkniveau. Dit alles geeft heel goed (in)zicht op de thema’s waar we ons echt op moeten richten in de regio.”

De daad bij het woord
“Natuurlijk voelen partijen zonder zo’n verkenning ook wel aan welke thema’s er spelen. Maar behalen we op basis van deze ervaringen die gewenste gezondheidswinst tegen minder kosten en een betere kwaliteit van zorg?
De tijd van aannames zijn we voorbij. De wens is om op die thema’s in te spelen waarvan we weten dat ze echt kunnen bijdragen aan onze doelen. Onderwerpen die voorheen abstract waren, komen nu in beeld en geven aanleiding tot analyse en het gesprek, ook met partners die nog niet verbonden zijn met Anders Beter.

Het is een gezamenlijke uitdaging om de inhoudelijke programmakoers en aanpak te gaan verleggen aan de hand van resultaten van de regioverkenning. Parallel hieraan bekijken we hoe we de samenwerking gaan inrichten voor de langere termijn, waarbij we leren van de ervaringen van de afgelopen vijf jaar, vooruitkijken naar de toekomst en uitgaan van een niet vrijblijvende aanpak.
Een doorontwikkeling van de verkenning naar een regio-analyse, met onder andere RIVM en Universiteit Maastricht, is hierbij een heel belangrijke vervolgstap die we samen met andere regio’s, waaronder in de proefregio MijnZorg, gaan oppakken.
Als het lukt om regio-analyses een vaste positie te geven in ons denken en handelen vanuit Triple Aim, dan kunnen we heel gericht en effectief werken aan meer (ervaren) gezondheidswinst in de regio.

Enkele resultaten van de verkenning
De regioverkenning laat enkele opvallende resultaten zien ten opzichte van de rest van Nederland, zoals:

  • Er zijn relatief weinig volwassenen en ouderen zelfredzaam en veel mantelzorgers voelen zich zwaar belast.
  • Er zijn relatief veel kwetsbare inwoners: meer éénoudergezinnen, gehandicapte kinderen en kwetsbare ouderen.
  • Veel inwoners hebben een slechtere leefstijl, zeer veel volwassenen bewegen te weinig en zeer veel hebben overgewicht.
  • Zeer veel inwoners kampen met een slechtere gezondheid. Veel meer volwassenen hebben lichamelijke beperkingen, vooral in bewegen en horen.
  • Veel meer inwoners hebben last van chronische aandoeningen, zowel fysiek als psychisch, en multimorbiditeit. Ook is er sprake van een hogere gecorrigeerde sterfte voor diverse ziekten.
  • Er zijn veel zorggebruikers voor WMO/ZVW/WLZ en hogere gemiddelde zorgkosten per verzekerde voor ZVW/WLZ.De regioverkenning geeft aan dat er kansen liggen in bijvoorbeeld het terugdringen van ongeplande heropnames in ziekenhuis, het verbeteren van matige/gemiddelde patiënttevredenheid in het ziekenhuis en verbetering van samenwerking en afstemming zorgverleners bij de huisartsenpost. Ook liggen er mogelijk substitutiekansen in de medisch specialistische zorg.