- 21 november 2018 -

image

E-meedenkconsult in de westelijke mijnstreek krijgt landelijk podium

Welke goede projecten en initiatieven zijn er om de zorg en de zorglocatie beter af te stemmen op de patiënt? Hoe kun je deze nieuwe zorginnovaties opschalen en implementeren? En hoe wordt transformatiegeld uit het hoofdlijnenakkoord besteed? Deze (en andere) vragen stonden centraal op het tweede congres over geïntegreerde zorg tussen eerste- en tweede lijn op 16 november 2018 in Utrecht. Er waren naast plenaire voordrachten, themagerichte parallelsessies ook workshops en flitspresentaties. Een van die workshops werd namens Anders Beter verzorgd door Dennis Muris, projectleider Anders Beter Centrum.

Het e-meedenkconsult is een virtueel consult waarmee huisartsen van de Westelijke Mijnstreek een deskundig advies van een medisch specialist kunnen inwinnen als twijfel bestaat over een patiënt gerelateerde klinische vraag.

Dennis nam deelnemers mee in ‘het e-meedenkconsult: de juiste zorg op de juiste plek‘. De deelnemers werden deelgenoot van de visie van het Anders Beter Centrum én de implementatie, struikelblokken, randvoorwaarden en resultaten van invoering van e-meedenkconsulten.

Het project
Huisartsen in de Westelijke Mijnstreek hebben via het Anders Beter Centrum van het programma Anders Beter sinds enkele jaren de mogelijkheid om een digitale consultatie (e-meedenkconsult) aan te vragen bij verschillende specialismen in het Zuyderland M.C. ziekenhuis. De betreffende specialist stuurt binnen 48 uur een antwoord terug naar de huisarts. De patiënt blijft hierbij onder regie van de huisarts en de huisarts kan snel – op basis van specialistisch advies – doorgaan met de behandeling van de patiënt.

“Om zo’n project, dat over domeinen heen gaat, goed te laten verlopen is het van belang dat alle stakeholders aan tafel zitten, zowel de zorgaanbieders, zorgverzekeraar als een afvaardiging van de patiënt. De struikelblokken die we onderweg hebben geconstateerd waren met name geld, tijd en onvoldoende kennis van de behoeften van de patiënt. Door elkaar te leren kennen bouw je vertrouwen op en leg je de basis voor een goede samenwerking waarin je elkaar versterkt. Hierdoor kan je samen een oplossing zoeken voor deze struikelblokken.”

Duurzame en toekomstbestendige zorg
Binnen de proeftuin Anders Beter wordt gewerkt aan de Triple Aim doelstellingen: meer (ervaren) gezondheid voor lagere kosten bij (in ieder geval) gelijkblijvende kwaliteit van de zorg. Het e-meedenkconsult voldoet aan deze doelstellingen. Zo worden bijvoorbeeld verwijzingen naar het ziekenhuis voorkomen door de inzet van het e-meedenkconsult.

Anders Beter Centrum
Dennis Muris: “Met de implementatie van het e-meedenkconsult zijn we een goede weg ingeslagen om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. In 2019 zullen we nieuwe concepten binnen het Anders Beter Centrum inventariseren en uitwerken, waarbij rekening wordt gehouden met de visie en de gezamenlijke regio opgave van de partners in Anders Beter.”