- 19 februari 2019 -

image

Zo werken we samen aan een duurzaam gezonde toekomst

Binnen Anders Beter werken we samen vanuit bestaande en nieuwe projecten. Ons doel: de gezondheid in de Westelijke Mijnstreek verbeteren, de kwaliteit van zorg verhogen en de kosten verminderen. We zoeken steeds weer de samenwerking en bundeling van expertise. Onderstaand het overzicht ‘de tweede helft van 2018’, waarin we terugkijken op de belangrijkste ontwikkelingen in die periode. En voor een verdere terugblik, is ook de link naar een overzicht van de eerste helft van 2018 toegevoegd.

 

Een terugblik