- 01 oktober 2019 -

Het eerste halfjaar van 2019: resultaatgericht bouwen aan een duurzaam gezonde toekomst

Binnen Anders Beter werken we samen vanuit bestaande én nieuwe projecten. Het doel: de gezondheid in de Westelijke Mijnstreek verbeteren, de kwaliteit van zorg verhogen en de kosten verminderen: Triple Aim dus. Vanuit dat doel richten we ons steeds nadrukkelijker op resultaatgericht samenwerken en op de bundeling van expertise binnen de hele Mijnstreekregio. Met dit overzicht kijken we nog eens terug op de belangrijkste ontwikkelingen over de eerste helft van 2019. Met concrete resultaten van onze samenwerking.

Halfjaarbericht januari - juli 2019