MIJN.streek formularium maakt balans op

- 07 december 2017 -

Voor het project MIJN.streek formularium is het einde van de subsidieperiode (31-12-2017) in zicht. Tijd om de balans op te maken. De afgelopen twee jaar is veel werk verzet, dat geleid heeft tot mooie resultaten. Zo is het MIJN.streek formularium aangeschaft, ingericht en geïmplementeerd bij de huisartsen in zowel WM als OZL.

Er wordt maandelijks spiegelinformatie met de scores op het raadplegen en voorschrijven met EVS aan de deelnemers geleverd. En met CZ zijn afspraken gemaakt over de beloning voor het gebruik van EVS. Dit heeft geleid tot een aanvullend addendum op het huisartsencontract.

Er zijn echter ook zaken die nog aandacht nodig hebben. Zo is de aanhaking van medisch specialisten en apothekers nog onvoldoende geregeld, terwijl we een transmuraal formularium nastreven. Daarnaast wordt momenteel nog hard gewerkt aan het borgen van het MIJN.streek formularium in een vaste structuur, het doorontwikkelen van de spiegelinformatie (van maandelijks op praktijkniveau naar realtime op individueel niveau) en het aanpassen van de vergoeding (van percentielen naar minimumgrens). Hierover is nog niets definitief bekend. Meer informatie volgt daarom op een later moment.

Hoe verder in 2018?
We gaan door! We zijn een goede weg ingeslagen, maar hebben met z’n allen nog wat meer tijd nodig om een en ander voor elkaar te krijgen. Er is dan ook een aanvullende subsidie aanvraag in voorbereiding, die deels uit een verlenging en deels uit een nieuwe aanvraag bestaat.

Bedankt allemaal voor jullie inzet de afgelopen twee jaar om dit project tot een succes te maken. Hopelijk mogen we in 2018 ook rekenen op jullie enthousiaste deelname! De projectgroep gaat in ieder geval vol goede moed en met veel energie verder.