- 14 maart 2019 -

Minister Bruins onder de indruk van samenwerking nieuwe leefstijlinterventie

Afgelopen zaterdag 9 maart bracht Minister Bruins voor Medische Zorg (VWS) een bezoek aan Sittard. In de sportzone in Sittard ging hij in gesprek over lokale sport- en  beweegprogramma’s. Hierbij was er ook aandacht voor de nieuwe leefstijlinterventie healthyLIFE, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Sittard-Geleen, Meditta, Ecsplore, provincie Limburg, zorgverzekeraar CZ en Anders Beter. Bruins was onder de indruk van de onderlinge samenwerking en de ervaringen van deelnemers.

image

Breed draagvlak leidt tot effectieve samenwerking
Vanaf 1 januari 2019 valt leefstijlcoaching onder de basisverzekering. Tijdens het gesprek met Bruins werd benadrukt dat de invoering van de nieuwe leefstijlinterventie healthyLIFE succesvol is, vooral omdat alle relevante partijen zijn aangehaakt en nauw met elkaar samenwerken. “Door die gezamenlijke betrokkenheid en gedragen verantwoordelijkheid bieden we een totaalaanpak aan voor de deelnemers, kennen we elkaar en kunnen we onderling snel schakelen,” aldus Linda Creemers, projectcoördinator healthyLIFE.

Ook twee deelnemers deelden hun ervaringen. Zij werden een jaar geleden door hun huisarts doorverwezen naar healthyLIFE en zijn op de helft van het traject. Ze eten nu gezonder en bewegen meer dan voorheen. Ze voelen zich beter en zijn trots op wat ze hebben bereikt. Ze vinden het fijn om nog een jaar het programma te volgen, want het is soms nog best wel moeilijk om niet terug te vallen in oude patronen. In de groep vinden ze steun om hun nieuwe leefstijl nog meer eigen te maken.

image

Meten geeft inzicht in resultaten
De effecten van deelname aan healthyLIFE worden ook wetenschappelijk onderzocht. Bruins kreeg een inkijkje in de aanpak van het onderzoek dat meer inzicht geeft op het gebied van gezondheidswinst, een van de Triple Aim pijlers van Anders Beter. Hij is positief over de wijze van implementatie en de al geboekte resultaten. Bruins wil graag op de hoogte blijven van de meetresultaten.

HealthyLife is een nieuwe multidisciplinaire ketenaanpak voor kwetsbare volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en een (matig) verhoogt risico op CVRM of DM2, of kwetsbare volwassenen met obisitas (BMI > 30). Deze nieuwe gecombineerde leefstijlinterventie stimuleert deelnemers hun leefstijl kritisch onder de loep te nemen én om beweeg- en voedingsgewoonten te veranderen. Daarnaast draagt het bij aan participatie, het vergroten van eigen regie en de bestrijding van eenzaamheid op basis van de uitgangspunten van positieve gezondheid. Op dit moment zijn er al 540 mensen doorverwezen naar healthyLiFE. En dit is nog maar het begin… in 2019 wordt vanuit Anders Beter ingezet op een verdere implementatie onder huisartsen en gemeenten in de Westelijke Mijnstreek.