- 26 januari 2019 -

Nieuwe leefstijlinterventie healthyLIFE officieel van start in 4 Limburgse gemeenten

Op woensdag 23 januari vond de officiële kick off van healthyLIFE plaats, een nieuwe multidisciplinaire ketenaanpak voor kwetsbare volwassenen. Deze nieuwe gecombineerde leefstijlinterventie stimuleert deelnemers hun leefstijl kritisch onder de loep te nemen én om beweeg- en voedingsgewoonten te veranderen. Elke aanpassing in de leefstijl kan al gezondheidswinst opleveren. Partijen Anders Beter waaronder Meditta, gemeenten en burger slaan handen ineen binnen healthyLIFE, met als resultaat patiënten die als “burger” zelf werken aan gezond gedrag en ook anderen daarin stimuleren!

image

In aanwezigheid van gedeputeerde Hans Teunissen werd healthyLIFE gepresenteerd. In januari 2018 is healthyLIFE als pilot gestart in de gemeenten Sittard-Geleen en Stein. Vanuit de eerstelijnszorg zijn in het eerste jaar 425 volwassenen doorverwezen. “Een groot compliment naar de huisartsen en praktijkondersteuners voor hun vertrouwen en enthousiasme”, aldus Jorn van Harwegen den Breems medewerker van Stichting Ecsplore en projectmanager van healthyLIFE. Sinds kort wordt healthyLIFE ook aangeboden aan inwoners van de gemeenten Maasgouw en Roermond. Het verwachte aantal doorverwijzingen in de verschillende regio’s in 2019 is circa 800. Vervolgens is het de ambitie healthyLIFE ook aan te gaan bieden in andere gemeenten in Limburg. Maar liefst 25 geaccrediteerde leefstijlcoaches zijn actief binnen healthyLIFE.

Teunissen: “Voor de Provincie Limburg is dit een belangrijk project. Het gaat namelijk om het samen inzetten op gezondheid en participatie van kwetsbare burgers en met name ouderen. Daarnaast draagt het bij aan participatie, het vergroten van eigen regie en de bestrijding van eenzaamheid. HealthyLIFE werkt vanuit de visie van Positieve Gezondheid en past daarom goed binnen Sociale Agenda Limburg en onze doelen. Het is mooi dat healthyLIFE breed gedragen wordt door onder andere zorgverzekeraars, huisartsen, gemeente, welzijnswerkers en fysiotherapeuten, die samen de krachten bundelen en focussen op een preventieve en integrale aanpak. Er is veel bereikt dit eerste jaar en ik wens ze veel succes met het vervolg.”

Grote gezondheidswinst
“Wat we tot nu toe hebben bereikt is een heel goed resultaat waarop we trots mogen zijn”, aldus Jorn van Harwegen den Breems. “Uit de eerste cijfers blijkt meteen ook de noodzaak van healthyLIFE. Het programma is bedoeld voor volwassenen met overgewicht (BMI 25 – 30) én een (matig) verhoogd risico op hart en vaatziekten of DM2 of volwassenen met obesitas (BMI > 30). Signalering en doorverwijzing vindt plaats door huisartsen en praktijkondersteuners. Zij zien steeds meer mensen die in het belang van hun gezondheid en welzijn hun leefstijl dienen te veranderen. Samen met een leefstijl- en beweegcoach neemt de deelnemer zijn voedings- en beweegpatroon onder de loep. En dan blijkt dat relatief kleine veranderingen grote gezondheidswinst opleveren.

Lilo Crasborn van Anders Beter benadrukt die gezondheidswinst als gezamenlijk doel; “Met healthyLIFE wordt “behandelzorg” weer  “gezondheidszorg”. En dat doe je samen! Huisarts/praktijkondersteuner huisarts (POH), leefstijlcoach, beweegcoach, en de groep van deelnemers helpen mee om weer zelf de motivatie en weg te vinden om gezonder te worden. En het werkt, zo tonen de enthousiaste verhalen van de deelnemers aan.”

Wetenschappelijk onderzoek naar effecten
De effecten van deelname aan healthyLIFE worden ook wetenschappelijk onderzocht. Heeft de inzet van een leefstijlcoach en een beweegcoach een toegevoegde waarde bij het bereiken en vasthouden van een gezonde leefstijl? Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ecsplore in samenwerking met Universiteit Maastricht en Fontys Sporthogeschool (lectoraat Move to Be).

image

Breed draagvlak leidt tot samenwerking
healthyLIFE is een programma van Ecsplore, ontwikkeld in samenwerking met CZ, Institute Positive Health, Fontys Sporthogeschool en wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere Meditta, als een van de partijen binnen Anders Beter.

healthyLIFE is mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg, Rabobank, Anders Beter, de deelnemende gemeenten en zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.

Rabobank Westelijke Mijnstreek steunt dit project met een financiële bijdrage van €10.000,- en maakt het mogelijk dat drie onderdelen waar geen geld of mankracht voor handen is, toch aan het programma worden toegevoegd: 1 op 1 leefstijlcoachtrajecten, supermarktsafari’s en kookworkshops.