- 10 oktober 2018 -

image

NZa en PZNL onder de indruk tijdens werkbezoek in Westelijke Mijnstreek

Het Anders Beter project ‘Gewenste zorg in laatste levensfase’ kreeg op 27 september 2018 de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) op werkbezoek. De Westelijke Mijnstreek is daarmee de eerste van de zes regio’s die zij bezoeken. Met dit regionale werkbezoek willen NZa en PZNL inzicht krijgen in de regionale knelpunten rondom financiering van palliatieve zorg. Ook ZonMw, CZ, MCC Omnes, Samenwerkende Apothekers Maasland, Zuyderland MC,  de Academische Werkplaats Ouderenzorg en het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek waren van de partij. De aanwezigen waren onder de indruk wat er al in de regio rondom dit thema is opgepakt en bereikt.

“Een goede keuze dat de NZa de regio Westelijke Mijnstreek bezoekt, want wij zijn in deze regio vanuit Anders Beter al een aantal jaren bezig met het project ‘Gewenste zorg in de laatste levensfase’, ” aldus voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg Els Knapen. “Nu staan we aan de vooravond van de uitrol ‘Gewenste zorg in de laatste levensfase 2.0’. Vanuit onze voorlopersrol en ervaringen met 1.0 en nu 2.0 kunnen we naast mooie resultaten ook zeker knelpunten benoemen in de financiering.

De aftrap van het werkbezoek was voor Roel Goffin, CFO van Raad van Bestuur Zuyderland. Goffin is zeer te spreken over het project en de motivatie van de projectleden. “Dit is een mooi voorbeeld van wat er kan ontstaan door een beweging van onderop.” De projectgroep ‘Gewenste zorg in de laatste levensfase’ vult aan dat dat de ruimte om zo te werken, bijdraagt aan motivatie en de bewegingsvrijheid om vanuit een andere kijk en aanpak initiatieven op te pakken.”

Marieke Cloosterman, programmamanager Anders Beter vanuit Robuust, gaat in op de ontwikkelingen binnen Anders Beter. “Binnen Anders Beter werken partijen samen aan het verbeteren en betaalbaar houden van zorg. Dit project is een mooie concretisering van Triple Aim. Door een patiëntgerichte aanpak kunnen we de (ervaren) kwaliteit van zorg en de kwaliteit van sterven verhogen.”

Patiënt echt centraal
Het startpunt van ‘Gewenste zorg in de laatste levensfase’ is de patiënt en zijn naasten. Wilbert Dominicus (huisarts) en Fabienne Warmerdam (internist oncoloog) vertelden dat uit onderzoek van de universiteiten van Maastricht en Nijmegen duidelijk naar voren komt dat zowel patiënten en hun naasten als de deelnemende professionals tevreden zijn met het Zorgpad. Vooral omdat de patiënt tijdig in beeld is. Ook waarderen ze dat we proactief werken en dat er open wordt gesproken over de laatste levensfase. De partijen vinden dat de samenwerking onderling door het Zorgpad verbeterd is. Winst is ook dat er meer mensen op de plaats van hun voorkeur overlijden.

Bestaande regels en systemen
Naast de mooie woorden en ontwikkelingen zijn er ook zeker knelpunten te benoemen. Binnen het project liep de projectgroep al aan tegen bestaande regels en systemen vanuit de financiering. Als je op een andere manier wilt werken binnen een project en op de troepen vooruitloopt met je aanpak, dan loop je daar heel hard tegenaan. Het samenspel om dit om te buigen en de wil vanuit de organisaties om die ruimte te geven, bieden kansen om het echt anders te doen en echte resultaten te boeken. Dit komt ook de samenwerking in de regio ten goede.”
Voor de NZa gaf de discussie rondom knelpunten in financiering input hoe het ook anders zou kunnen. Welke knelpunten en hiaten zijn er, welke mogelijkheden zitten er in het huidige systeem en welke kansen zijn er? De NZa gaat hier samen met Coöperatie PZNL en de projectleden mee aan de slag.

Waardevolle bijeenkomst is de start van het gesprek
Het gesprek is opgestart en alle partijen zijn bereid met elkaar te brainstormen over oplossingen binnen de toekomstige uitdagingen in de financiering (beperkt budget, vergrijzing) en hebben hier afspraken over gemaakt. Samen zijn we er bij gebaat als we zorg toekomstbestendig in kunnen richten. Wordt vervolgd…