RIVM trekt lering uit proeftuinen

‘betere zorg met minder kosten’

- 29 juni 2017 -


Hoe geef je succesvol vorm aan samenwerking om de gezondheid, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg in een specifieke regio te bevorderen? In opdracht van het Ministerie van VWS is landelijk onderzoek uitgevoerd in zeven proeftuinregio’s, waaronder Anders Beter en MijnZorg.

Het onderzoek was specifiek gericht op regionale samenwerking om doelmatig voorschrijven van medicatie te bevorderen, maar het RIVM denkt dat de lessen ook op andere terreinen toepasbaar zijn. Aanleiding waren de resultaten die gehaald zijn met de projecten die in de proeftuinen zijn uitgevoerd om dure geneesmiddelen te vervangen door goedkopere, gelijkwaardige medicijnen. Anders Beter heeft met dit project goede resultaten behaald. De hiermee gerealiseerde shared savings zijn deels ingezet om het vervolgproject MIJN.streek formularium financieel mogelijk te maken.

Er zijn door RIVM 10 aanbevelingen opgesteld. Enkele voorbeelden: organiseer gezamenlijke verantwoordelijkheid en voordelen bij het initiatief en richt een lerende omgeving in. Door succesvol ‘laaghangend fruit’ te plukken, wordt de potentie van regionale multidisciplinaire samenwerking zichtbaar, zodat het makkelijker wordt om een breder programma in de regio neer te zetten.