“Specialisten moeten huisartsten-minded zijn”

- 22 november 2017 -

Landelijk zet ook het nieuwe kabinet in op verschuiving van tweede- naar eerstelijnszorg om kosten te beheersen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Ook in de Proeftuin Anders Beter (in Westelijke Mijnstreek), waar MCC Omnes partner van is, zijn succesvolle anderhalvelijnsproducten ontwikkeld om laagcomplexe zorg in de eerste lijn te houden.

Lees meer hierover in het artikel: Het succes van substitutie hangt samen met verschillende factoren “Specialisten moeten huisartsen-minded zijn” dat in De Eerstelijns van november 2017 staat.