Terug- en vooruitblikken op

Gewenste zorg in laatste levensfase

- 13 juli 2018 -

Lees het interview met ketenregisseur Lara Dijkstra van Gewenste zorg in de laatste levensfase over de opgedane ervaringen van de afgelopen 2 jaar. Het interview is afgenomen voor de Nieuwsbrief van het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam|Diemen.