Zelfregienetwerk Sittard-Geleen: verbindt lotgenoten die kennis en ervaring willen delen

- 27 september 2018 -

Praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt helpt mensen om beter om te gaan met ziekte en tegenslagen. Maar hoe en waar vinden zij elkaar? Dat is de uitdaging. Het nieuwe Zelfregienetwerk verbindt lotgenoten in de Westelijke Mijnstreek op een laagdrempelige manier.

Het Zelfregienetwerk werkt samen met het Knooppunt Informele Zorg en Zorgbelang Limburg. Sinds het startschot van het Zelfregienetwerk afgelopen zomer zijn dertig lotgenotengroepen uit regio Sittard-Geleen bij het netwerk aangesloten. Ze zijn nu allemaal goed bereikbaar via website www.zelfregietool.nl/groepen.
De site biedt mensen gelegenheid ervaringen uit te wisselen over allerlei thema’s zoals ziekte, verslaving, relatieproblemen, opvoeding en financiën. Een aantal zelfregiegroepen heeft een inloopmogelijkheid in het sociaal centrum Land van Gullick te Sittard. Hier vinden ook elke twee maanden bijeenkomsten en workshops plaats om de kwaliteit van zelfregiegroepen te verbeteren.

Leren van elkaars ervaringen
In september was er een eerste kennismakingsworkshop Geweldloos Communiceren. “Het was een dynamische workshop en de animo was groot”, aldus Wim Venhuis, adviseur Zelfhulp/Zelfregie van Zorgbelang Limburg.  “Ervaringsdeskundigen leerden onder meer om rustig vanuit hun gevoel te spreken zonder te oordelen. Dit soort trainingen helpt om ervaringen op de juiste manier in te zetten. Mensen leren bovendien van elkaars bevindingen.”

Professionals meenemen in toegevoegde waarde van zelfregiegroepen
Een volgende stap van het Zelfregienetwerk in de Westelijke Mijnstreek is om ook huisartsen en praktijkondersteuners voor te lichten over de kracht en kunde van zelfregiegroepen. Hierbij kan Anders Beter, waarin zorg-  en patiëntenorganisaties uit de Westelijke Mijnstreek en zorgverzekeraar CZ samenwerken aan een duurzame en toekomstbestendige zorg, ondersteuning bieden.  En hierbij nemen we ook ervaringen mee die al in Oostelijk Zuid-Limburg, in MijnZorg, opgedaan worden vanuit de HuisartsenOZL. Wim Venhuis is als projectleider ook in Oostelijk Zuid-Limburg actief bij het bij professionals en inwoners bekendmaken van de kracht van Zelfhulp en het opstarten en faciliteren van zelfhulpgroepen.

De relatie met Positieve Gezondheid
Voor Anders Beter is ook de relatie tussen Zelfhulp en het concept Positieve Gezondheid belangrijk. Oftewel: het vermogen om met veranderende omstandigheden te leren omgaan en zoveel mogelijk zelf met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen aan de slag te gaan. Venhuis licht toe:  “Zelfhulp is bij uitstek een manier om mensen op een positieve manier met ziekte en gezondheid te leren omgaan. Praten met iemand die hetzelfde doormaakt helpt mensen om hun zelfredzaamheid te vergroten. Samen vinden ze de kracht om de uitdagingen van het leven aan te gaan.”