Onze ambitie

In de Westelijke Mijnstreek zijn de uitdagingen voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg onevenredig groot. De regio kampt al jaren met dalende inwonersaantallen en sterke vergrijzing, daarnaast vallen een relatief slechtere gezondheid en hogere zorgkosten ten opzichte van de bevolking van Nederland op. Dit leidt tot een stijgende zorgvraag van mensen met een of meerdere chronische aandoeningen, steeds meer krapte op de arbeidsmarkt, minder beschikbare mantelzorgers/vrijwilligers en hoge en oplopende zorguitgaven. De aanpak van deze problemen is een uitdaging voor nu en de toekomst, die om samenwerking tussen partijen binnen en buiten de zorg vraagt.