De ambitie van Anders Beter:

duurzame, toekomstbestendige zorg

in de Westelijke Mijnstreek

Onze ambitie

In de Westelijke Mijnstreek zijn de uitdagingen voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg onevenredig groot. De regio kampt al jaren met dalende inwonersaantallen en sterke vergrijzing, daarnaast vallen een relatief slechtere gezondheid en hogere zorgkosten ten opzichte van de bevolking van Nederland op. Dit leidt tot een stijgende zorgvraag van mensen met een of meerdere chronische aandoeningen, steeds meer krapte op de arbeidsmarkt, minder beschikbare mantelzorgers/vrijwilligers en hoge en oplopende zorguitgaven. De aanpak van deze problemen is een uitdaging voor nu en de toekomst, die om samenwerking tussen partijen binnen en buiten de zorg vraagt.

 

Onze uitgangspunten

Bij het verwezenlijken van deze drie doelstellingen gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

  • We ontwikkelen een toekomstbestendige, integrale populatiegebonden aanpak gebaseerd op een regionale visie.
  • We komen tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en beperking van de zorgkosten, toegespitst op de situatie in de Westelijke Mijnstreek.
  • We organiseren de zorg in onderlinge samenhang en redeneren daarbij vanuit en met de patiënt.
  • We ontwikkelen een parallel traject gericht op preventie en betrekken hierbij de juiste partners.
  • We versterken de eigen regie van de patiënt en zetten in op  ‘patiënt empowerment’.
  • We organiseren de zorg zo dicht mogelijk bij huis (er kunnen kwaliteits- en doelmatigheidsredenen zijn om hiervan af te wijken).
  • We werken vanuit het concept van Positieve Gezondheid.
  • We zijn bereid om de huidige organisatiestructuren los te laten en de zorg binnen de systemen slimmer te organiseren en te bekostigen.

Enkele projecten die bijdragen aan onze ambitie