De programmatisch aanpak

binnen Anders Beter

Onze aanpak

Binnen Anders Beter werken we programmatisch. Dit houdt in dat we niet streven naar een concreet resultaat of product, maar naar een einddoel. Namelijk toegankelijk, kwalitatieve en betaalbare zorg gezondheidszorg in de Westelijke Mijnstreek. De weg om daar te komen, ontdekken en ontwikkelen we samen.
Deze aanpak wordt ondersteund  via een programmatische aanpak door  Robuust en met inzet van een programmateam. Het programmateam bestaat uit een programmamanager, kennismanager en een communicatiemanager.

Onze werkwijze
In nauwe samenwerking met de regionale stakeholders in programma’s doorgronden we de vraagstukken, analyseren we de problemen en definiëren we gezamenlijke veranderopgaven. Op basis hiervan formuleren we ambities en doelstellingen. Samen met de stakeholders werken we resultaatgericht aan het behalen van doelstellingen en stemmen we de strategie en projecten af op de ambitie van het programma.

Het programmateam stuurt op voortgang, houdt lange termijn strategie en visie voor ogen en is alert op kansen en bedreigingen voor het programma. Communicatie wordt ingezet enerzijds om de impact en bekendheid van een programma te vergroten, om de achterban te informeren en om strategisch een beweging in de programmaregio aan te jagen. Anderzijds om naar ons gehele werkveld opgedane kennis en ervaring te delen).

De definitie van een programma

“Een programma is een tijdelijke sturingsstructuur gericht op het realiseren van strategische doelen. In tegenstelling tot een project is een programma niet gericht op een concreet resultaat of product. Anders dan bij een creatief proces – waar het probleem wel duidelijk is, maar nog weinig zicht is op het doel – betreft een programma een doelgerichte aanpak van een belangrijke veranderopgave, waarvoor in samenhang verschillende inspanningen worden gepleegd. Het einddoel is helder beschreven; de weg ernaartoe moet al doende worden ontdekt en ontwikkeld. Doelen zijn niet maakbaar of te beloven zoals resultaten bij projecten: je kunt zelden garanderen dat een effect optreedt als gevolg van bepaalde activiteiten. Het is een weg van doelgericht experimenteren (Bos et al., 2007).”

Programmatisch werken is een weg van doelgericht experimenteren.

Het programmateam van Anders Beter

Marieke Cloosterman

programmamanager

06 83 24 32 12
Marieke de Wit

Kennismanager

06 83 24 34 45
Patricia Teuns

Communicatiemanager

06 83 24 10 21