Anders Beter, samen beter

Anders Beter is een gezamenlijk initiatief van ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum, zorgverzekeraar CZ, Meditta, MCC Omnes, patiëntenorganisatie Burgerkracht Limburg en de Samenwerkende Apotheken Maasland. Deze partijen vormen de coalitie van Anders Beter.

Zuyderland staat voor het verbeteren van kwaliteit, klantgerichtheid en veiligheid van de zorg, voor en sámen met de patiënt. De optelsom van de kwaliteiten van Atrium en Orbis zorgt voor versteviging van de zorg in Limburg. Specialisaties zijn gebundeld, waardoor de  locatiegerichte zorg nog beter is afgestemd op de patiënt. Als opleidingsziekenhuis heeft Zuyderland kennisoverdracht hoog in het vaandel staan.

CZ is een niet op winst gerichte zorgverzekeraar.  Haar kernactiviteit is het uitvoeren van de basisverzekering. Doordat CZ voor veel klanten tegelijk zorg inkoopt, kan zij zich hard maken voor goede, betaalbare en toegankelijk zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Een ‘license to operate’ die uitdagingen en dilemma’s met zich meebrengt en van onze organisatie verantwoordelijkheid, daadkracht en inlevingsvermogen vraagt.

Burgerkracht Limburg werkt aan een Limburg waarin iedereen meedoet. Samen met burgers en partnerorganisaties zetten wij ons in voor (het bevorderen van) arbeidsparticipatie, opvoeding, onderwijs en gezondheid.

Meditta is een bedrijf van, voor en door huisartsen. Ontstaan op initiatief van de bestaande regionale organisaties in de Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg. Wij ondersteunen onze huisartsen op facilitair en organisatorisch gebied en staan borg voor de organisatie van de spoedzorg en chronische zorg in de eerste lijn. Met het bundelen van krachten en kennis wil Meditta de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg waarborgen en verbeteren.

MCC Omnes verzorgt de diagnostiek voor huisartsen in regio Westelijke Mijnstreek en Echt. Dit gebeurt in samenwerking met Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen op het gebied van analyse en expertise en met Meditta voor het logistieke traject. Zo wordt de al aanwezige infrastructuur en kennis in de regio benut. Binnen MCC Omnes werken huisartsen en specialisten daarnaast gezamenlijk aan het stroomlijnen van zorgprocessen en de onderlinge communicatie.

In de Westelijke Mijnstreek zijn behalve zelfstandige openbare apotheken ook een aantal apotheken in eigendom van regionale en landelijke ketens. Samenwerkende Apotheken Maasland (SAM) vertegenwoordigt alle 22 openbare apotheken in de regio. De organisatie werd aanvankelijk opgericht om de structuur van avond- en weekenddiensten van apotheken te laten aansluiten op het ontstaan van een regionale spoedpost voor 24-uurs huisartsenzorg.