Anders Beter Centrum

Binnen de Westelijke Mijnstreek bestaat een traditie van het werken volgens regionale transmurale werkafspraken waarbij een goede afstemming wordt gezocht tussen huisartsen- en ziekenhuiszorg. Dit doen partijen vanuit de overtuiging dat we gezamenlijk verantwoording dragen voor het toegankelijk en betaalbaar houden van goede zorg in onze regio. Op deze wijze zijn al diverse initiatieven – zogenaamde anderhalvelijnsproducten – ontwikkeld om zoveel mogelijk laagcomplexe zorg in de eerstelijn te houden, zonodig met behulp van expertise uit de tweedelijn.

Voorbeelden hiervan zijn het e-meedenkconsult, het osteoporosespreekuur en het teledermatologisch consult. Binnen het project worden verschillende anderhalvelijnszorg (door)ontwikkeld. Dit gebeurt vanuit de bestaande infrastructuur: digitale en telefonische consulten en bestaande locaties.

Bezoek de website van het Anders Beter Centrum. 

Lees meer over het Anders Beter Centrum