COPD

De Mijnstreek kent een hoog percentage chronisch zieken. Binnen Anders Beter is daarom een behoefte ontstaan om een gezamenlijke verkenning te doen naar een integrale aanpak voor chronische ziekten vanuit de Triple Aim gedachte. COPD wordt hierbij als eerste door de partijen uitgelicht, omdat we verwachten dat hier mogelijk ook een bredere scope zichtbaar wordt voor de aanpak voor andere chronische ziekten.

Hiertoe hebben de partijen ingestemd met een verkenning door Jurriaan Pröpper. Hij gaat in gesprek met verschillende betrokken partijen uit WM en OZL (Zuyderland, Meditta, HOZL, Apothekers, Huis voor de Zorg) zodat hij een eenduidige startpositie kan beschrijven om vervolgens regionale, of subregionale afspraken over de zorg voor chronische patiënten te kunnen maken. Het opgeleverde (verbeter) plan aan het einde van deze verkenning (april 2018) vormt het begin voor het vervolg om een zorgcontinuüm chronische ziekten te realiseren in de (Westelijke) Mijnstreek, te beginnen bij COPD en op die manier een bijdrage te leveren aan Triple Aim.

t.