Gewenste zorg

in de laatste levensfase

Documenten en links bij: Afstemming eerste en tweede lijn
  • Toestemming

Het project bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Het Zorgpad kent een vroegere markering van de palliatieve fase (<1 jaar levensverwachting) door het toepassen van de surprise question Zou u verbaasd zijn als deze patiënt binnen een jaar zou overlijden? en de additionele gevalideerde indicatoren RADPAC en SPICT. In deze vroegtijdige identificatie stemmen huisarts en specialist af wie de hoofdbehandelaar en zorgcoördinator wordt.
  • Na de markering wordt bij de patiënt een palliatief assessment afgenomen, een semigestructureerd interview met behulp van een vragenlijst waarin alle domeinen van palliatieve zorg aan bod komen: fysiek, sociaal, praktisch, spiritueel, last voor naasten en de drie belangrijkste wensen en behoeften.
  • De bevindingen van het palliatief assessment worden besproken in het MDO palliatieve zorg.
  • De  huisartsenpost wordt via de overdracht huisartsenpost geïnformeerd over de inclusie en de wensen van de patiënt.
  • Het MDO formuleert een palliatief advies dat schriftelijk wordt teruggekoppeld.
  • Na het MDO wordt er een medicatiereview uitgevoerd door de apotheek van de patiënt (die op de hoogte is van de inclusie), in overleg met de hoofdbehandelaar.
  • De hoofdbehandelaar stelt een (proactief) zorgplan op, dat samen met de patiënt wordt besproken.
  • De patiënt wordt gemonitord en de verleende zorg wordt geëvalueerd.
  • Ontstaat er een situatie waarin de hoofdbehandelaar behoefte heeft aan advies, dan kan het palliatief adviesteam geconsulteerd worden.

Achtergronden

Lees meer over Gewenste zorg in de laatste levensfase

‘Gewenste zorg in de laatste levensfase’ is mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars. De projectondersteuning is gefinancierd door VEZN”.