Het Patiëntgericht gesprek

Met het Patiëntgerichte gesprek willen we de ervaren kwaliteit van zorg te verbeteren en wij verwachten dat een betere afstemming van de zorg en de actievere betrokkenheid van de patiënt ook bijdraagt aan een betere gezondheid. Ook beogen we dat zorgverleners een (cultuur)omslag maken die aansluit bij het concept van Positieve Gezondheid.

Het patiëntgerichte gesprek bestaat uit een combinatie van de volgende bewezen effectieve interventies:

  • 2 minuten luisteren door de zorgverlener
  • Mogelijkheid tot opnemen van het gesprek door de patiënt
  • Inzet van de 3 goede vragen door de patiënt
  • Inzet van de teach-backmethode door de zorgverlener

De (combinatie van) interventies vormen het middel dat tijdens een gesprek wordt ingezet om te komen tot verbetering van de patiëntgerichte houding van de zorgverleners is de regio.

‘Het Patiëntgericht gesprek’ is mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars. De projectondersteuning is gefinancierd door VEZN.

Download beeld- of postermateriaal van het Patiëntgerichte gesprek

Wilt u het Patiëntgerichte gesprek inzetten in uw praktijk of apotheek? Dan kunt u gebruikmaken van het onderstaande beeld- en postermateriaal. Dit materiaal kunt u vrij gebruiken op voorwaarde dat u de vermelding van de partijen op de uitingen behoudt.

Lees meer over het patiëntgerichte gesprek