Huisartsenzorg met een Plus

In de Westelijke Mijnstreek is in het eerste kwartaal van 2019 het project PlusPraktijken gestart. Een groep van huisartsenpraktijken gaat samen richting geven aan de huisartsenpraktijk van de toekomst. De ervaringen van het concept PlusPraktijk die zijn opgedaan binnen het programma MijnZorg in de regio Oostelijk Zuid Limburg worden in dit project meegenomen.

De Pluspraktijken zullen een voorbeeldfunctie gaan vervullen in de regio en vormen de pilotpraktijken voor de huisartsenpraktijk van de toekomst. Het is de bedoeling dat de PlusPraktijk initiatieven  realiseert die gezamenlijk moeten leiden tot betere kwaliteit van zorg en gezondheid en lagere kosten. De focus hierbij is betere kwaliteit van zorg door een geïntegreerde en patiëntgerichte aanpak. Een belangrijk doel van het project is om te experimenteren met deze nieuwe werkwijze.

Dit project wordt via VEZN mede mogelijk gemaakt door CZ namens alle zorgverzekeraars.

 

Meer informatie over PlusPraktijken Westelijke Mijnstreek