Positief gezond MunsterGeleen

De aanleiding van deze samenwerking is het contact dat een huisarts heeft contact gelegd met MCC Omnes. Deze heeft als partner van Anders Beter de link met Anders Beter gelegd. Vanuit Anders Beter zijn we samen met de praktijk gaan kijken welke vraag de huisarts heeft en welke partijen een rol kunnen spelen bij de veranderingen die de praktijk wil bereiken in het “meer zijn dan een praktijk alleen”.  Als Anders Beter stimuleren we deze beweging en verkennen we mee, of en welke aanpak van “onderop” gaat ontstaan. Hierbij gaan we dus uit van de behoefte in de wijk, en niet van de programmapartner van “bovenaf”.  Het doel: een gezonder Munstergeleen!

Lees meer over Positief Gezond MunsterGeleen