Positieve Gezondheid: een brede kijk

op gezondheid die meer oplevert

Focussen op gezondheid en niet op ziekte. Kijken naar wat iemand nog wel kan en hoe iemand een zo goed mogelijk leven kan leiden. Positieve gezondheid staat voor het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren binnen fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dit biedt niet alleen kansen voor patiënten, cliënten en inwoners, maar ook voor de samenwerking en samenhang tussen professionals in zorg, welzijn en wonen. Als Anders Beter omarmen we deze gedachte.

 

"Het moedige initiatief van de Provincie Limburg, om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in te zetten om een trendbreuk te realiseren, is een gouden kans om te laten zien hoe Positieve Gezondheid werkt. Het gaat daarbij om een brede kijk op gezondheid én om wat mensen echt willen, waar ze blij van worden. Niet om wat ze van de professional zouden móeten. Juist die nadruk op ‘wat wil je?’ komt in de hele aanpak in Limburg terug. En dat zie je ook in de vele initiatieven die mensen nemen. Dat is prachtig om te zien en dat heeft een sfeer van energie. Van grote waarde is dat vier grote zorgverzekeraars gezamenlijk hebben uitgesproken deze richting landelijk te willen stimuleren en hiervoor samenwerken met het Institute for Positive Health (iPH). In Limburg werken iPH en CZ al sinds 2015 samen in de verschillende samenwerkingsverbanden voor Positieve Gezondheid." - Machteld Huber, directeur IPH

Lees meer over de voorbeelden rondom Positieve Gezondheid