Van zelfhulp naar zelfregie in de Westelijke Mijnstreek

Vanaf maart 2019 tot en met maart 2021 zetten de organisaties binnen Anders Beter zich in op het versterken van zelfregie in de Westelijke Mijnstreek. Dit doen ze door zelfhulp te stimuleren. We doen dit door deze vorm van informele zorg dichtbij de patiënt toegankelijk te maken via de ervaring van anderen.

In dit project richten we ons niet alleen op patiënten in de enge zin van het woord, maar ook op burgers/mensen die gebruikmaken van zorg/ondersteuning vanuit het sociale domein. Het is daarbij ook van belang dat de zorgverleners de waarde van zelfhulp kennen en erkennen, zodat deze vorm van ondersteuning rechtstreeks en/of via de zorgverleners aan patiënten aangeboden worden. Dit doen we met behulp van de reeds ontwikkelde zelfregietool (www.zelfregietool.nl). In dit initiatief werken de eerste lijn, tweede lijn, patiëntparticipatie, zorgverzekeraar en gemeente nauw samen.

Doelstellin
De meerwaarde van zelfhulp en zelfregie bekendmaken in de Westelijke Mijnstreek onder zorgverleners en patiënten/ inwoners. En wel zodanig dat mensen door gebruik te maken van de ervaring van anderen, zichzelf sterker en gezonder voelen.

Subdoelstellingen

 • Kennis van zorgverleners vergroten en de mindset veranderen als het gaat om zelfhulp en zelfregie.
 • Het aanbod van ervaringskennis in kaart brengen, uitbreiden en bereikbaar maken via de zelfregietool.
 • Bereiken dat zorgverleners lotgenotencontact zelf gaan aanbieden aan hun patiënt als aanvullende zorg en ondersteuning.
 • Met als onderliggend doel dat potentiële zorgvragers lotgenotencontact leren kennen als een vanzelfsprekende extra vorm van hulp en ondersteuning en zelf de regie gaan nemen zodat zij zich sterker en gezonder gaan voelen.

Beoogde resultaten

 • Minimaal 90% van de huisartsen heeft informatiemateriaal over zelfhulp.
 • 70% van de praktijken heeft minimaal 1 medewerker die de workshop heeft gevolgd en is contactpersoon op dit onderwerp.
 • 40 Aangesloten groepen (eventueel verdeeld over minimaal 30 onderwerpen)
 • Minimaal  200 (hulp)vragen over 2 jaar, mensen die de ervaringskennis via de www.zelfregietool.nl hebben gevonden.
  De kwaliteit van de matches wordt na het contact beoordeeld via een evaluatieformulier. Op deze manier gaan we na we nagaan of hulpvragers iets gehad hebben aan het contact en of het er voor gezorgd heeft dat iemand zich sterker/ gezonder is gaan voelen
 • Continuïteit van het zelfregienetwerk is gewaarborgd en input voor blauwdruk.