Verkenning zorgcontinuüm

kwetsbare ouderen WM

Vanuit Anders Beter is in het eerste kwartaal van 2018 een verkenning naar de “zorg voor ouderen in een kwetsbare positie” uitgevoerd. Zo is samen met de partners van Anders Beter, maar ook gemeenten en VVT instellingen, in beeld gebracht hoe de patiëntreis van kwetsbare ouderen in WM verloopt en waar de witte vlekken zitten. Op basis daarvan is een verbetervoorstel opgeleverd hoe verdere optimalisatie in de regio eruit kan zien om te zorgen voor een zorgcontinuüm ouderen in een kwetsbare positie op maat voor onze regio. Op dit moment wordt de volgende stap voorbereid. Hiernaast delen we alvast de inzichten die de verkenning ons opgeleverd heeft.