Werkgroep optimalisatie patiëntreis dementie

In deze werkgroep komen vertegenwoordigers van gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek, het netwerk Hulp bij dementie , Huis voor de Zorg, CZ (programma dementie) en Anders Beter bij elkaar vanuit hun eigen verantwoordelijkheid/netwerk om afspraken te maken ten aanzien van ervaren knelpunten in de patientreis.

Deze knelpunten zijn in 2017 opgehaald bij betrokken professionals en mantelzorgers, en in begin 2018 aangescherpt door input op te halen bij de doelgroep. Activiteiten voor 2018 gaan landen in een activiteitenplan. De werkgroep wil vooral aan de slag: een voorbeeld hiervan was het aanhaken bij de Limburgse uitrol van de landelijke campagne van Alzheimer Nederland: door dit samen en tegelijk op te pakken, wordt de actieradius van de activiteiten vergroot! Dat is het doel: samen richten en aansluiten bij elkaar.