Beter bewegen met artrose

Het  Zorgpad heeft de volgende verbeterdoelen:

  • Rationalisatie röntgenfoto’s
  • Frequent toepassen van stepped care
  • Gerichtere verwijzing naar orthopeed
  • Bevorderen van gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt

Tussenresultaten
De eerste resultaten van het Zorgpad Artrose tonen inderdaad dat minder beeldvormende diagnostiek en minder verwijzingen naar de orthopeed zijn aangevraagd door de huisartsen.

Tijdens een evaluatieavond met verschillende specialisten, huisartsen en fysiotherapeuten, is de wens geopperd om het Zorgpad Artrose te verbinden aan het initiatief Ecsplore vanuit de gemeenten. Mensen met artrose worden door dit initiatief desgewenst naar een leefstijl- en beweegcoach verwezen door huisarts of fysiotherapeut. In het Ecsplore leefstijlprogramma wordt samen met de patiënten gewerkt aan het bevorderen en/of continueren van een actieve leefstijl en een gezond voedingspatroon, wat bijdraagt aan de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en positieve gezondheid van de patiënt.

Dit vervolgproject – Beter Bewegen met Artrose – wordt door de Expertisegroep en Ecsplore nader uitgewerkt.

Lees meer over Zorgpad artrose